Kenia, Sopa lodge – Samburu N.P.

Kenia, Sopa lodge - Samburu N.P.